Nieuwsbrief maart 2024

Nieuwsbrief maart 2024

Geplaatst op 31-03-2024  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

Hierbij het laatste nieuws van de verening. We wensen iedereen fijne Paasdagen en natuurlijk de verschillende teams de komende dagen veel succes in Nottingham tijdens het WK zaal

Inschrijvingen Voor WK in Kaapstad en Auckland.

De spelers inschrijvingen voor het WK in Kaapstad en Auckland staan open op de website en we roepen alle geïnteresseerden op om zich in te schrijven. We hopen met een mooie delegatie naar beide steden te gaan. Teams die zich nu geregistreerd hebben vanuit de MHN zijn Dames35, Dames40, Dames50, Dames55, Heren45, Heren50 en Heren55.

Vanuit het bestuur willen we graag het volgende meegeven aan alle leden: 
Geïnteresseerden die geen lid van de MHN zijn mogen 2 open trainingen meedoen. Zodra de selectietrainingen beginnen vragen wij dat iedereen zich inschrijft en lid wordt van de masters. Mochten teams open trainingen organiseren roepen wij dan ook op om dit te communiceren aan Sarai Trijsburg ( communicatie.mhn@gmail.com ) zodat dit ook breed verspreid kan worden.

Het bestuur hoopt voor de zomer nog een bijeenkomst voor aanvoerders / coaches / managers te organiseren voor de teams die zich hebben ingeschreven. Verder zal een aanstelling van een coach / manager altijd in overleg met het bestuur moeten worden afgestemd.

Oproep voor Bestuur en Commissies.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn is het huidige bestuur van MHNop zoek naar nieuwe bestuursleden en commissieleden. Namens de leden willen we deafzwaaiende bestuursleden Dirk, Alexander en Petra hartelijk danken voor hun inzet deafgelopen jaren.

Het bestuur bezint zich thans ook over de noodzakelijke nieuwe structuur om dekomende jaren duurzaam en succesvol in te gaan. Het huidige voorstel van het bestuuris te zien in onderstaand overzicht.

mhn-organogram-2024

In 2025 staat het EK op het programma en in 2026 het WK. Uitdagingen te over dus.Voldoende redenen om vanuit het ledenbestand een beroep te doen op kennis, kundeen ervaring van onze leden: samen invulling geven aan een leven lang hockeyWij verzoeken kandidaten te reageren op posities waarvoor zij graag in aanmerkingwillen komen. Ook het bestuur attenderen van mogelijke kandidaten stelt het bestuurzeer op prijs.

1. Bestuursleden

Voorzitter: 
Een verbinder, die zich vooral op strategisch niveau beweegt. De relaties met KNHB, NHC60+ en de andere verenigingen in ons land onderhoudt en verstevigt. Ook descheidsrechters behoren tot dat domein. Uiteraard de voorzitter van de bestuursvergaderingen en vereniging met natuurlijk gezag, normen en waarden en bijvoorkeur kennis van de hockey(sport --)wereld. Kent de weg in Nederland hockeyland.

Secretaris:
Een persoon die toeziet op de regels van vergaderen, samen met de overigebestuursleden de agenda opstelt en verslaglegging verzorgt. T ermijnen en besluitenbewaakt ; zowel nationaal als internationaal. Inclusief KNHB en Iemand die sterkis in communicatie, zowel intern als extern en gevoel heeft bij een actuele website voorde vereniging en zich thuis voelt in de sociale media. Zich g esteund weet door eensociale mediacommissie en een websitecommissie Samen de vereniging helder positioneren!

Bestuurslid Hockeyzaken:
Deze persoon houdt zich vooral bezig met de echte hockeyzaken, selectiebeleid, contact met managers, trainer/coaches en captainsonderhoudt ter voorbereiding op de toernooien , ondersteund door een technischecommissie. Bij voorkeur wel een ervaren hockey heden/verleden.

2.Commissie leden

Sociale Mediacommissie:
Graag leden die vaardig zijn om het wel en wee van de vereniging slagvaardig te verbeelden en te verwoorden op de sociale media.

Websitecommissie:
Graag leden die vaardig zijn in website gebruik, ontwikkelen, uitbouwen en flexibel gebruik van websites als verbindend en informatief  communicatiemiddel voor de leden en de potentiële leden. Maar vooral ook om de site  actueel en prettig in gebruik te houd en.

Sponsorcommissie: 
Graag leden die vaardig zijn in de wereld van marketing, sponsoring en relatiebeheer en die onder de hoede van de penningmeester de hierbij behorende volgende stappen op weg naar een meer volwassen vereniging helpen zetten.

Technische commissie:
Deze ervaren hockeyspecialisten met kennis van training en coaching, fysieke belasting en belastbaarheid zorgen samen met het bestuurslid Hockeyzaken voor de samenstelling, de omvang en de inhoud van de teamvoorbereiding op de (grote) toernooien Deze commissie bepaalt ook belangrijke sport specifieke spelregels en draagt zorg voor handhaving en naleving van gemaakte afspraken.

ALV

Binnenkort zullen wij ook een oproep tot de ALV eruit sturen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een teams meeting zijn met een mogelijkheid tot ook fysieke aanwezigheid. We hopen jullie dan te mogen verwelkomen!

 

Met sportieve groet,

Het bestuur van Masters Hockey Nederland