Hockeybeleid

 

Hockey doelen

Op hoog niveau hockey met als doel op het EK en WK eerste te eindigen, waarbij spel plezier en sportiviteit in een adem genoemd worden. Hierbij terug pakkend op de KNHB slogan: Een leven lang hockey.

Hiervoor is het nodig een selectie van minimaal 16-22 spelers/speelsters te hebben, zodat vanuit deze groep een waardige selectie gemaakt kan worden, maar zodat ook uitval opgevangen kan worden. Daarnaast kan niet iedereen bij alle trainingen, oefenwedstrijden en internationale ontmoetingen aanwezig zijn. Dus is een grotere groep zeker wenselijk.

Tenue en representativiteit

Iedereen, die speelt namens de Master Hockey Nederland in officiële wedstrijden dan wel oefenwedstrijden, wordt geacht lid te zijn van de vereniging.

Interlands worden altijd in officieel tenue gespeeld, dat hier op de website terug te vinden is. Oefenwedstrijden tegen Nederlandse clubteams worden bij voorkeur ook in officiëel tenue gespeeld, maar de MHN teams kunnen daar zelf een eigen keuze in maken. Let daarbij wel op de representativiteit van de MHN en de sponsorafspraken.

Rollen in een team

Een team heeft een coach, manager, penningmeester en meer. Zie hier voor de uitleg op de pagina Organisatie.

MHN betaald geen van deze rollen een vergoeding of een vergoeding voor gemaakte kosten. Indien een team dat wil doen, is zij daar vrij in. Echter dit dient helder vastgelegd en binnen het team afgesproken te zijn om vervelende situaties te voorkomen. Daarom is het ook verstandig zulke afspraken met de penningmeester te delen.

Training

Teams regelen zelf hun trainingsfaciliteiten en planning. Vanuit de MHN kan contact gelegd worden met "bevriende clubs", maar de ervaring leert dat binnen teams en teams onderling genoeg contacten en mogelijkheden zijn.

De materialen voor de trainingen zullen door de teams zelf geregeld moeten worden. Mogelijk dat er vanuit de sponsor mogelijkheden zijn. Die laten het bestuur dan niet voorbij gaan.

Contributie en toernooikosten

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 is dit 30 euro. 

Voor deelname aan een EK of WK moet je je inschrijven via de Activiteiten. Op die manier wordt ook automatisch de toernooibijdrage per speler in rekening gebracht. In 2019 is dit voor het EK 90 euro. Daarmee wordt het toernooigeld van het team betaald en de wedstrijdshirts.

Alle andere kosten voor een toernooien worden door de teams zelf gedragen. Denk hierbij aan aanvullende kleding en reis- en verblijfkosten. Teams kunnen hiervoor zelf sponsors en sponsoracties regelen. Houd je hierbij wel aan het sponsorbeleid.

Lidmaatschap

Om mee te kunnen doen aan welke activiteit van de MHN dan ook, moet je lid zijn. Aanmelden gaat via deze link.

Afmelden voor een EK of WK is niet hetzelfde als het opzeggen van je lidmaatschap!

Het opzeggen van je lidmaatschap kan na inloggen via deze link. 

Let op: Opzeggen dient voor 1 april te gebeuren. Deelname aan een activiteit voor 1 april in een jaar, betekent ook dat je lid bent voor dat jaar en dus contributieplichtig.