Organisatie

 

Nieuwe vereniging

Op 7 oktober 2016 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden op Victoria. Op 16 november is bij de notaris de vereniging officiëel opgericht. Er zijn nog genoeg zaken die geregeld moeten worden. En daarnaast zijn er ook nog de toernooien die al op de agenda staan. Er wordt een duidelijke participatie van elk team gevraagd in bij diverse taken van deze vereniging.

Naast een algemeen bestuur, zijn er ook diverse commissies. En naast deze commissies kennen we binnen elk team ook een organisatie, wat we teamrollen noemen. De rollen die we nu kennen zijn: Aanvoerder, Coach, Teampenningmeester, Trainer, Manager, Arts, Fysio, Communicatie en Events.


Bestuur en commissies


Bestuur

Voorzitter : Jan Winkel mail
Penningmeester : Dirk van Benthem mail
Hockeyzaken : Vacature mail
Communicatie : John Regensburg mail
Events : Vacature mail

Sponsoring

Het binnen halen van sponser en ook denken aan de belangen van de sponsers is de taak van deze commissie. Gezien dit belang, worden leden van deze commissie op uitnodiging van het bestuur toegevoegd.

Voorzitter : Bestuursvoorzitter
Commissielid : Bestuurslid communicatie
Commissielid : Vacature

Kijk ook op de pagina sponsorbeleid voor het beleid voor teamsponsoring.

Communicatie

De communicatie commissie wordt geleidt door het bestuurslid Communicatie en heeft uit elk team een comissielid. Belangrijkste taak van deze commissie is uiteraart de communicatie tussen bestuur, comissies en de belanghebbenden, dus de leden, sponsers, bonden en andere partijen. Dit kan via de website, Facebook, Twitter en andere middelen.

Events

De commissie events wordt geleidt door het bestuurslid events en heeft uit elk team een comissielid. Belangrijkste taak van deze commissie is het organiseren van events. Naast de deelname aan het EK en het WK, organiseert deze commissie minimaal 2 events per jaar voor de leden. Eén daarvan is de ALV met onderlinge wedstrijden. Maar denk ook aan oefeninterlands.


Teamrollen


Coach en Trainer

Voor ieder team wordt door het bestuurslid Hockeyzaken een coach aangesteld. Dit kan op voordracht vanuit het team zelf zijn, door vrijwillige aanmelding of door het bestuurslid.

De coach is verantwoordelijk voor het bepalen van de selectie. Hierbij moet het selectiebeleid gevolgd worden. Uitzonderingen en geschillen worden door het bestuurslid Hockeyzaken beoordeeld en afgehandeld.

Vaak is de coach ook de trainer, maar het kan, bijvoorbeeld gezien de tijdsbelasting, prettig zijn om een trainer te hebben. Dit is aan de coach en het team zelf.  

Teampenningmeester

De teampenningmeester (TP) verzorgt de financiën van het team.

Indien het team besluit ook kostenvergoedingen uit te betalen houdt de TP de afspraken in de gaten. De TP stelt een begroting op bij grote toernooien en houdt de begroting van het team in de gaten. Ook verzorgt de TP de financiën van het team. Dit houdt in dat de TP de inkomsten en uitgaven controleert en zorg draagt voor de ontvangsten/betalingen.

Een team kan sponsors aantrekken maar deze sponsors mogen niet conflicterend zijn met de sponsors van MHN, dit ter beoordeling van de penningmeester van MHN.

Het verleden heeft ons geleerd dat inzage in de teamfinanciën conflicten en problemen kan voorkomen. Als MHN willen we tranparantie in de financiën en op de hoogte zijn van de financiën per team. Daarom dient de TP maandelijks verslag te doen aan de penningmeester van MHN over de begroting, gemaakte afspraken en de financiën.

Arts en Fysio

De ervaring leert dat bij deelname aan de Masters, er een extra inspanning wordt geleverd. Goede begeleiding en verzorging is daarbij nodig. Een fysio is toch wel het minimale wat elk team voor zichzelf zou moeten regelen.. Een arts is niet voor ieder team te regelen.

Vanuit de MHN zullen we trachten bij grote events fysio's en artsen te regelen, maar het netwerk van onze leden is daarbij cruciaal.

Manager

Als een team naar een toernooi gaat, is er veel te regelen, maar daarnaast moet elk team op een toernooi een manager hebben. Op een toernooi heeft deze een aantal officiële taken.

Maar naast toernooien, zijn er ook andere ontmoetingen, teamactiviteiten en ook trainingen te organiseren.

Aanvoerder

Elk team heeft een aanvoerder nodig. Zowel in als buiten het veld heeft die zijn/haar taak.

Events

Zie commissie Events

Communicatie

Zie Communicatie commissie