Organisatie

 

Nieuwe vereniging

Op 7 oktober 2016 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden op Victoria. Op 16 november is bij de notaris de vereniging officiëel opgericht. Er zijn nog genoeg zaken die geregeld moeten worden. En daarnaast zijn er ook nog de toernooien die al op de agenda staan. Er wordt een duidelijke participatie van elk team gevraagd in bij diverse taken van deze vereniging.

Naast een algemeen bestuur, zijn er ook diverse commissies. En naast deze commissies kennen we binnen elk team ook een organisatie, wat we teamrollen noemen. De rollen die we nu kennen zijn: Aanvoerder, Coach, Teampenningmeester, Trainer, Manager, Arts, Fysio, Communicatie en Events.


Bestuur en commissies


Bestuur

Voorzitter : Petra Lambert mail
Delegate : Bert Bunnink mail
Penningmeester : Pauline Timmers mail
Sponsoring : Alexander Ket mail
Communicatie : Sarai Trijsburg mail
Algemeen lid : Dirk van Benthem mail

Communicatie

De communicatie commissie wordt geleidt door het bestuurslid Communicatie en heeft uit elk team een comissielid. Belangrijkste taak van deze commissie is uiteraart de communicatie tussen bestuur, comissies en de belanghebbenden, dus de leden, sponsers, bonden en andere partijen. Dit kan via de website, Facebook, Twitter en andere middelen.

Sponsoring

Het binnen halen van sponser en ook denken aan de belangen van de sponsers is de taak van deze commissie. Gezien dit belang, worden leden van deze commissie op uitnodiging van het bestuur toegevoegd.

Voorzitter : Bestuurslid sponsoring
Commissielid : Bestuurslid communicatie
Commissielid : Vacature

Kijk ook op de pagina sponsorbeleid voor het beleid voor teamsponsoring.


Teamrollen


Coach en Trainer

Voor ieder team wordt door het bestuurslid Hockeyzaken een coach aangesteld. Dit kan op voordracht vanuit het team zelf zijn, door vrijwillige aanmelding of door het bestuurslid.

De coach is verantwoordelijk voor het bepalen van de selectie. Hierbij moet het selectiebeleid gevolgd worden. Uitzonderingen en geschillen worden door het bestuurslid Hockeyzaken beoordeeld en afgehandeld.

Vaak is de coach ook de trainer, maar het kan, bijvoorbeeld gezien de tijdsbelasting, prettig zijn om een trainer te hebben. Dit is aan de coach en het team zelf.  

Manager

Als een team naar een toernooi gaat, is er veel te regelen en dan is het fijn om een manager te hebben, maar niet verplicht

Op het toernooi moet elk team een manager hebben

Buiten de wedstrijd kan dat de coach, een keeper of een speler zijn. Maar tijdens de wedstrijd mag dit geen van deze drie zijn. Wel kan de fysio of een willekeurig iemand uit het publiek manager zijn tijdens de wedstrijd.

Aan het begin van het toernooi is de manager verantwoordelijk om aanwezig te zijn op de managers meeting. Daar kunnen dan de laatste wijzigingen nog doorgegeven worden voor de teams. Bijvoorbeeld bij blessures of als rugnummers anders moeten zijn.
Daar kan misschien ook al de spelers check gedaan worden. Hierbij moeten kopietjes van de ID van de spelers beschikbaar zijn om te de geboortedata te kunnen controleren.
Maar het kan ook zijn dat deze check op de eerste toernooidag wordt gedaan. Verschilt per toernooi, dus kijk naar de toernooiplanning.

Voor de wedstrijd is de manager verantwoordelijk voor het aanleveren van het wedstrijdformulier en de startopstelling bij het tournament office.

Tijdens de wedstrijd is de manager het aanspreekpunt voor de judges en de scheidsrechters. Zeker bij wangedrag op de bank moet de manager zelf eerder ingrijpen, dan dat de wedstrijdleiding gaat reageren.

Na de wedstrijd is de manager verantwoordelijk voor het controleren en aftekeken van het wedstrijdformulier

In de tournament regulations van de FIH staat nog uitgebreider beschreven wat er van een manager verwacht wordt tijdens een toernooi.

Aanvoerder

Elk team heeft een aanvoerder nodig. Zowel in als buiten het veld heeft die zijn/haar taak.

Teampenningmeester

De teampenningmeester (TP) verzorgt de financiën van het team.

Indien het team besluit ook kostenvergoedingen uit te betalen houdt de TP de afspraken in de gaten. De TP stelt een begroting op bij grote toernooien en houdt de begroting van het team in de gaten. Ook verzorgt de TP de financiën van het team. Dit houdt in dat de TP de inkomsten en uitgaven controleert en zorg draagt voor de ontvangsten/betalingen.

Een team kan sponsors aantrekken maar deze sponsors mogen niet conflicterend zijn met de sponsors van MHN, dit ter beoordeling van de penningmeester van MHN.

Het verleden heeft ons geleerd dat inzage in de teamfinanciën conflicten en problemen kan voorkomen. Als MHN willen we tranparantie in de financiën en op de hoogte zijn van de financiën per team. Daarom dient de TP maandelijks verslag te doen aan de penningmeester van MHN over de begroting, gemaakte afspraken en de financiën.

Arts en Fysio

De ervaring leert dat bij deelname aan de Masters, er een extra inspanning wordt geleverd. Goede begeleiding en verzorging is daarbij nodig. Een fysio is toch wel het minimale wat elk team voor zichzelf zou moeten regelen.. Een arts is niet voor ieder team te regelen.

Vanuit de MHN zullen we trachten bij grote events fysio's en artsen te regelen, maar het netwerk van onze leden is daarbij cruciaal.

Communicatie

Zie Communicatie commissie