ALV 02-juli-2024

ALV 02-juli-2024

Geplaatst op 09-06-2024  -  Categorie: Algemeen

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 2 juli 2024 op HC Kromme Rijn. Deze is alleen toegankelijk voor leden van Masters Hockey Nederland.

De inloop is vanaf 19.30 en we verwachten om 20.00 te zullen starten met de vergadering. Dit jaar zullen er wat veranderingen zijn in de bestuurssamenstelling die ter stemming zullen worden gebracht tijdens deze ledenvergadering.

 De volledige agenda is alsvolgt:

 1. Opening
 2. Overzicht van 2023 door de voorzitter
 3. Presentatie van boekjaar 2023 door de penningmeester
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Goedkeuring ALV vaststellen jaarrekening 2023
 6. Decharge Eline van der Veen uit de kascommissie en benoeming Petra van Heuvelen tot de kascommissie
 7. Decharge bestuur over 2023
 8. Voorstel benoeming kandidaat bestuurslid Peter Vink tot voorzitter MHN
 9. Afscheid Petra Lambert, Alexander Ket en Dirk van Benthem als bestuursleden 
 10. Begroting 2024 en goedkeuring ALV
 11. Vooruitblik op Auckland 2024 en Cape Town 2024
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Wij hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen bij Kromme Rijn op 2 juli!

met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

PS: Deze uitnodiging en de overige officiële stukken kun je vinden na inloggen op onze website https://www.mastershockey.nl/alv-bestanden